Brskalniki in beseda prevoditelj

prevajalnikBeseda prevoditelj pomeni v slovenščini prevajalnik, toliko da bomo vsi vedeli, o čem bo govora v tem članku. To besedo uporabljajo načeloma le v hrvaškem jeziku. Zakaj načeloma? Preprosto zato, ker pač nekateri Slovenci uporabljajo prevoditelj  namesto prevajalnik, saj jim je zaradi narečja ta izraz bolj domač. Podobno kot v slovenskem jeziku imajo tudi v hrvaškem jeziku besede, ki jih lahko uporabljajo v različnih pomenih. Beseda prevoditelj je lep primer takšne uporabe.
Na tem mestu https://www.zicer.com/englesko-hrvatski-rjecnik-in-zasluzek/ si lahko pogledate tudi lep primer, kako nam lahko slovar ali prevoditelj omogočita lep zaslužek, če se le malo znajdemo in brcnemo v rit.
Hrvatje besedo prevoditelj zelo radi uporabljajo po raznih internetnih brskalnikih, ko iščejo spletne prevajalnike ali kakšnega dobrega prevajalca, ki bi jim prevedel določeno besedilo, seveda brezplačno, kar drugače pomeni, da tako ali tako iščejo le prevoditelj in čisto nič drugega. Nihče namreč ne bi bil pripravljen seveda prevajati besedila kar brezplačno, saj je s samim prevajanjem res čisto preveč dela in tud truda, če želimo, da bo prevod dober in da bo vsebina prevedenega besedila pomenila čisto enako kot besedilo izvirnika. Besedo prevoditelj najdemo tudi v slovarju hrvaškega knjižnega jezika kar pomeni, da je ta beseda, knjižna beseda v hrvaškem jeziku, zato pa tudi najde brskalnik toliko spletnih strani, če vtipkamo besedo prevoditelj. Seveda poznamo prevajalnike za toliko enih različnih jezikov, da nikakor ne smete misliti, da je prevajalnik zgolj za hrvaški jezik, saj nam svetovni prevajalniki ponujajo prevode za ogromno jezikovnih različic.