Delež naložbe v forex

Naložba v nek legalen, torej pravno urejen forex, ne sme dosegati višine, ki bi lahko ogrozila naše preživetje, če bi izgubili službo in ne bi prejemali dohodka eno leto ali še več. To torej pomeni, da lahko v forex vložimo le tisti del denarja, ki je praktično odveč in smo ga v primeru nastanka najslabšega možnega scenarija pripravljeni nekako izgubiti.

Preberite še kako je lahko uspešno ali neuspešno trgovanje

Res je, da je vsak prigaran evro težko izgubiti, vendar pa po eni strani forex pomeni priložnost, da na ta način pridemo na lažji način do še več denarja. Naložba v forex torej lahko predstavlja le majhen delež naših prihrankov, kasneje pa lahko v forex vložimo še dodatne zneske, če nam je forex v tem času prinesel že nekaj denarja in zato večjo varnost.