Kako pravilno zaščititi lesene objekte?

barve za les

Leseni objekti zaradi naravnosti materiala prinašajo toplino v naš dom in bogatijo zunanje okolje ter prinašajo funkcionalnost, vendar so tudi zelo dovzetni za hitro obrabo in izpostavljeni različnim vremenskim vplivom, insektom in raznim glivam. Zato moramo najti zanje ustrezno zaščito, da nam lahko dolgotrajno služijo, obenem pa to predstavlja tudi trajnostno oziroma odgovorno ravnanje z lesno surovino. Osnovno zaščito izvedemo zgolj enkrat, nato pa lahko uporabimo različne barve za les, s katerimi tudi upočasnimo obrabo. Kvalitetno zaščito zaupajmo strokovnjakom, mednje sodi med drugim podjetje Silvaprodukt, ki ponuja okolju prijazne barve za les. Klikni za več informacij.

Zaščita zunanjih objektov

Zaščita zunanjih objektov

Ko želimo zaščititi zunanje lesene objekte, kot so ostrešja, vrtne garniture, igrala, čebelnjaki itd., moramo upoštevati, ali so v neprestanem stiku z vodo, prstjo in drugimi snovmi ter izbrati tako zaščito, ki se veže v material, saj bi katerakoli takšna, ki jo lahko izpere dež, utegnila onesnažiti okolje. Pomembno je poznati tudi lastnosti posamezne vrste lesa. Barve za les uporabimo kot površinsko in okrasno zaščito, ki jo je potrebno periodično obnavljati. Končni barvni odtenek je odvisen od števila nanosov, vrste materiala in stopnje njegove obdelanosti, zato lahko najprej preizkusimo barvo na kosu lesa z enakimi lastnostmi, kot jih ima tisti, ki ga bomo pobarvali.

zaščita zunanjih prostorov

Zaščita notranjih objektov

Za zaščito notranjih lesenih objektov, kot je pohištvo, uporabimo barve za les, ki ne vsebujejo škodljivih hlapnih snovi (hlapi lahko povzročajo alergije, glavobole, težave s pljuči, očmi, nosom ali grlom ter dolgoročno tudi zelo resna obolenja). Tudi v tem primeru predstavljajo zgolj sekundarno zaščito in brez osnovne zaščite lahko obrabo objektov zgolj pospešimo. Vselej upoštevajmo navodila proizvajalca in ne dodajajmo različnih kemičnih snovi po svoji volji. Podjetje Silvaprodukt ima v svojem asoritmanu barve za les na vodni osnovi v različnih toplih in hladnih odtenkih, ustrezajo pa tudi okoljevarstvenim smernicam in evropski zakonodaji. Klikni.