Kakovostni kontroling

Kontroling je definicija ki pomeni upravljalni sistem podjetja. Kontroling je informacijski podporni sistem računovodstva.

Vendar moramo vedeti, da se s kontrolingom ne ukvarjajo računovodje temveč osebe tukaj http://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling, ki so prav s tem namenom posebno izobraženi, da znajo nato pravilno podjetje usmerjati k sestavljenim ciljem. To ne pomeni, da podjetje vodijo kontrolorji temveč, da so tako imenovana desna roka managarjem oziroma sodelavcem, ki so zadolženi in odgovorni za vodenje podjetja. Saj vemo, da ni uspešnega podjetja brez področja, ki ga imenujemo kontroling. Kontroling je v vseh večjih podjetjih, ki želijo biti uspešna na trgu povpraševanja in ponudbe.