Konkurenca pri jezikovnih tečajih

Jezikovni tečaji in predvsem podjetja, ki jih ponujajo imajo kar veliko konkurenco. To konkurenco še najlažje opazimo na spletu, če pa se sprehajamo okoli zgradb, v katerih se nahajajo fakultete in srednje šole, pa konkurenco in predvsem njihov boj opazimo na vsakem koraku.

Toliko različnih poti za obveščanje so si podjetja, katerim so jezikovni tečaji glavna dejavnost, izbrala zato, ker drugače zelo težko preživijo. To je za kupce zelo dobro, saj imajo jezikovni tečaji zato nižjo ceno, prav tako pa je cena med njimi usklajena in ne prihaja do zelo velikih razlik. Za podjetja, ki so jim jezikovni tečaji glavna dejavnost s katero se ukvarjajo, pa konkurenca iz enakega razloga ni všeč.