Konkurenca pri lektoriranju

Konkurenca za lektoriranje je zelo močna in se praktično še povečuje iz dneva v dan. Tako ima podjetje Dominatus d.o.o. vse večjo konkurenco na tem področju in zato lahko oglase za lektoriranje zasledimo povsod in v vseh možnih oblikah: letaki, časopisni oglasi, internet,.. Logotip
Razlike v cenah pri nestrokovnih besedilih pa so zelo podobne, prav tako za lektoriranje strokovnih besedil, razlike v cenah za  strokovna in nestrokovna besedila pa so zelo velike. Veliko podjetij pa je ponudilo že zelo nizke cene, ravno zaradi vse večje konkurence. Seveda pa se moramo vprašati, kaj je razlog za tako zaostreno konkurenco za lektoriranje. To so predvsem zelo majhni stroški, ki nastanejo za lektoriranje in njegovo vodenje. Lektor namreč svoje delo lahko opravlja od doma in tako ni potrebno zanj plačevati stroškov za pisarne.

Vendar na to ne smemo gledati tako. Saj veliko stroškov nastane, čeprav lektorju ni potrebno plačevati najemnine za pisarno. Če lektoriranje opravlja lektor, ki je samostojni podjetnik, potem mora vsakomesečno plačevati prispevke in seveda tudi računovodstvo. Te stroški so pa kar visoki. Tako, da mora lektor mesečno lektorirati kar veliko besedil, da mu po tem, ko plača vse stroške še vedno ostane kaj denarja zase. Poleg tega pa se moramo zavedati tudi tega, da je konkurenca na tem področju zares velika. Zato je lektoriranje tudi zelo ugodno, saj se mora vsak prilagajati cenam na trgu. Saj vemo, da se ljudje tako ali tako vedno odločijo za tistega lektorja, ki je najcenejši.