Način uporabe živalskega kostuma

Vsi vemo, da se živalski kostumi uporabljajo takrat, ko so maškare. Pa vendar vemo, da se živalski kostumi uporabljajo tudi ob številnih raznih prireditvah, sicer največkrat ob športnih dogodkih, ki jih pri nas seveda nikoli ne manjka. Vendar pa večinoma zmeraj pozabimo tudi na ta način uporabe, saj ob besedni zvezi živalski kostumi pomislimo zgolj na maškare.

Vidimo pa, da to nikakor ni en in edini način uporabe. Tako se živalski kostumi pravzaprav večinoma uporabljajo ob dogodkih in prireditvah ob maškarah pa tudi, vendar to je le nekaj dni v letu. Seveda pomisli vsak tudi na to uporabo takrat, ko  jih nujno potrebuje in takrat se lovljenje za njimi prične.