Najemna pogodba nepremičnine Maribor

Študentje, ki študirajo v Mariboru in so od doma preveč oddaljeni do fakultete s poslužujejo najemu nepremičnine Maribor. Nekateri se odločijo za bivanje v študentskih domovih, drugi pa za bivanje pri zasebnikih. Ko se študentje, prijatelji odločijo za prijetno stanovanje, ki ustreza vsem morajo najprej pred vselitvijo podpisati najemno pogodbo.

Dražba za hišo v Rogaški SlatiniNajemna pogodba je zelo pomembna listina. To je pogodba, pri kateri se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil nepremičnino (stanovanje) v rabo, najemnik pa se s tem zavezuje, da mu bo plačeval dogovorjeno najemnino.

Najemna pogodba mora vsebovati osnovne podatke o lastniku in najemniku, podatke stanovanja, opredelitev najemnega razmerja, odpovedni rok (po zakonu je to 90 dni), najemnino, višino varščino ter način plačevanja stroškov in najemnine. Najem sobe ali stanovanja lahko nakoplje veliko težav kadar najemodajalec ne želi skleniti pogodbe. V tem primeru si je bolje poiskati drugega najemodajalca, ki je pripravljen skleniti pogodbo in določiti dolžnosti in pravice na papirju, saj ste le z najemno pogodbo po zakonu o morebitnih problemih zaščiteni.

  1. člen Stanovanjskega zakona natančno opredeljuje obvezne sestavine najemne pogodbe, in sicer so to:
  • opis stanovanja, lega, površina, struktura, komunalna opremljenost, leto zgraditve, način uporabe stanovanja,
  • identifikacijsko oznako iz katastra stavb,
  • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika,
  • ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo uporabljali,
  • odpovedne razloge, vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj,
  • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja on skupnih prostorov,
  • višino najemnine, način in rok plačevanja, način plačevanja in obseg obratovalnih stroškov, način predaje stanovanja, čas trajanja najemnega razmerja.

Lastnik stanovanja mora plačevati stroške, in sicer prispevke za rezervni sklad, stroške popravil v stanovanju, ter če je dogovorjen z najemniku lahko plačuje tudi stroške upravljanja stavbe.

Glede morebitnih novih potreb ali okoliščin se skušajte z lastnikom stanovanja vedno dogovoriti na vljuden način. Saj si lastnik prav gotovo želi, da so njegovi najemniki zadovoljni z bivanjem v stanovanju. Potrebno je spoštovati hišni red in mir ter paziti na okolico in opremo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja