Odvetnik za dedovanje reši vaše skrbi

profesionalna pomoč pri sestavi oporoke

Po smrti bližnjega svojca nemalokrat pride do večjih sporov med družinskimi člani. Razdor v večini primerov lahko pripišemo denarju oziroma dediščini. Le-ta se lahko nikoli ne razreši, zato se lahko proti takim neljubim dogodkom dobro zavarujete in se odločite za najem splošnega pravnega strokovnjaka ali pa vam pri načrtovanju pomaga odvetnik za dedovanje. Po pregledu zapuščinskih listin in vseh ostalih formalnosti bo ta kot neodvisni izvedenec razrešil morebitne dileme, razložil, zakaj lahko neka oseba zahteva večji delež imetja (skrb za ostarelega človeka …). Na ta način lahko zavarujete tudi svoje imetje, še posebej v primeru, če ste za ostarelo osebo skrbeli več let, plačevali njene račune … Seveda pa je vedno priporočljivo, da se take stvari načrtuje že pred smrtjo osebe.testament

Profesionalna pomoč pri sestavi oporoke

Obstaja več vrst oporok, a vse niso pravnomočne. Lastnoročno listino lahko sestavi oseba sama, odvetnik za dedovanje tak dokument natančno preuči, predlaga dodatke in manjkajoče klavzule in razreši nejasnosti ali nepravilno zapisane odseke. Nujno je, da se na tak papir doda tudi datum in lastnoročni podpis. Oporoka pod nobenim pogojem ne sme biti v tiskani obliki, drugače je mogoče njeno veljavnost na sodišču izpodbijati. Druga vrsta oporoke je sestavljena pred pričami, običajno jo spiše odvetnik za dedovanje, sploh, kadar gre za kompleksne zakone prenosa imetja, kot je večje podjetje, delitev nedeljivih izdelkov, kot so slike … Tudi pri tej vrsti dokumenta je nujno, da ta vsebuje datum in podpis.

testament1

Odvetnik za dedovanje, ki mu lahko zaupate

Ker je zapuščinski zakon razvejan in zapleten, vam predlagamo, da vam pri sestavi oporoke pomaga odvetnik za dedovanje. Ta je najbolje seznanjen tudi z najnovejšimi dodatki k zakoniku, ima dolgoletne izkušnje na tem področju in vas lahko v primeru nepravilnosti na to opozori. Pri prenosu zapuščine velja jasen red, kjer imajo pravico do premoženja naprej otroci in zakonci, nato starši, šele na koncu pa ostali družinski člani. Glavni namen oporoke je zaščita obeh strani tako dediča kot tudi zapu.stnika, v taki listini so navedeni tudi pogoji za prenos imetja, ki morajo biti ob smrti izpolnjeni (skrb za oslabelo osebo)