Podjetni kupujejo pametneje

Spletne raziskave so pokazale, da je v EU preko 54% uporabnikov interneta kupuje preko spleta. V Sloveniji je ta odstotek bistveno nižji, saj doseže le 24%. Prednosti spletnega in klasičnega nakupovanja bi lahko strukturirano argumentirali, a povdariti je potrebno, da so za pameten nakup potrebne informacije, ki nam pokažejo vse lastnosti želenega izdelka.

Ta proces je v podjetjih, kjer je nakupovanje intenzivnejše, predvsem pa cenovno v povprečju občutno večje. Za to je pomembno, da kupec pri raziskavi trga pridobi čim več informacij, v kateri spletni trgovini opravi najugodnejši nakup .