Potrdilo o lektoriranju

dominatusMnogo ljudi je mnenja, da lahko lektoriranje: http://www.dominatus.si/lektoriranje-besedil besedila opravi kar vsak človek, ki zna slovenski jezik in ima morda celo izobrazbo ustrezne smeri. Vendar pa temu ni tako. Velikokrat pa se celi zgodi, da ljudi premami cena in lektoriranje prepustijo osebi, ki ne more izdati potrdila o lektoriranju. Pa pazite. Kar nekaj je danes podjetij, ki pravijo, da vam bodo napisala potrdilo, ampak, kaj vam pomaga, da vam potrdilo izstavi podjetje za katerim se lahko skriva oseba, ki tudi slučajno nima prave izobrazbe. Ko naročate lektoriranje, vedno zahtevajte tudi, da vam potrdilo napiše lektor sam, torej z lastnim imenom in priimkom ter lastnoročnim podpisom. Podjetje Dominatus vam s svojimi lektorji to zagotovo lahko zagotovi, je pa kar nekaj podjetij, ki tega ne moremo narediti, saj lektor ni slovenist z dokončano izobrazbo, temveč izobrazbe še nima končani, ali pa ima končano izobrazbo iz popolnoma druge smeri.
V tem primeru pride do velike zadrege, saj smo storitev plačali, lektoriranje je tudi sorazmerno dobro opravljeno, pa vendar fakulteta zahteva, da lektor izda tudi potrdilo, ki mu doda tudi fotokopijo ustrezne diplome. V tem primeru nam ne preostane nič drugega, kot da lektoriranje ponovno plačamo pri drugi lektorski agenciji, ki ima lektorja, ki tako potrdilo in diplomo tudi napiše. Vse to pa povzroča velika konkurenca za lekturo in se takšni kar skrijejo med prave ponudnike, vendar pa jim to zagotovo ne bo več uspevalo prav dolgo časa, saj trg take ljudi, ki se po nepoštenem okoriščajo, prej ali slej izloči.