Prednost »inštrukcij« pred tečaji angleščine

Vsekakor je dandanes znanje tujih jezikov zelo pomembno. Tako si skoraj ne predstavljamo življenja brez učenja angleškega jezika, ki je postala osnova za učenje tujih jezikov, prav tako se pri večini objavljenih prostih delovnih mest zahteva vsaj osnovno znanje angleškega jezika. Tega se vsi zavedamo, vendar pa imamo različno predznanje tega jezika, poleg tega so med nami tudi taki, ki so določene stvari  (npr. časi, slovnica) malce pozabili, drugi pa so morebiti pozabili malce več. V tem so enkratne ali stalne inštrukcije angleščine Utilia s sprotnim  ponavljanjem, kot ga ne prakticirajo na tečajih, saj gre pri inštrukcijah za individualen pristop k vsakemu posamezniku, glede na njegovo znanje, hkrati pa se lahko poskrbi tudi za motiviranje vsakega posameznika posebej, česar v skupi jasno ni treba delati, pa tudi posameznik se lahko lažje skrije, kot če gre za individualno obravnavo.

Tovrstne inštrukcije angleščine se torej osredotočijo izključno na posredovanje znanja, ki ga posamezniku bodisi primanjkuje, bodisi bi si rad na določenem tematskem področju pridobil novo znanje. Inštrukcije angleščine so torej prilagojene posamezniku in ne učnemu načrtu podjetja, ki nudi inštrukcije angleščine. Največja razlika med jezikovnimi tečaji angleškega jezika in inštrukcijami pa je ta, da se na jezikovni tečaj prijavijo tisti, ki se želijo tega tujega jezika naučiti, vendar je to učenje bistveno drugačno od inštrukcij. Inštrukcije angleščine potekajo tako, da vam inštruktor pomaga pri učenju in vam tudi nalaga domače naloge, da se tega jezika naučite, kolikor vam še manjka za boljšo oceno.