Prevajanje angleščine v priročnikih

ponudnik DominatusV Republiki Sloveniji je po zakonu določeno, da morajo vse naprave imeti priročnik napisan v slovenskem jeziku, ne glede iz kod prihaja izdelek. Dejansko mora biti deklaracija torej napisana v slovenščini, saj morajo biti navodila za uporabo razumljiva čisto vsem. Ker so priročniki po navadi obsežni in izdelki narejeni v tujini in napisani v angleščini, je v tem primeru potrebno prevajanje iz angleščine v slovenščino. Takšna prevajanje iz angleščine v slovenščino oz. angleška jezikovna kombinacija je najbolj zaželeno pri prevajalskih podjetjih, kjer je zelo znan tudi Dominatus, saj imajo z enim samim naročilom obsežno delo in s tem tudi večji zaslužek, saj se delo preda v delo prevajalcu, ta čas pa vodja prevajalskih projektov nima nič kaj dodatnega dela. S tem je tudi prihodek podjetja zagotovo večji kot z manjšimi projekti..
Prevajanje iz angleščine v slovenščino pri obsežnem delu po navadi opravlja več prevajalcev hkrati, ki pa morajo obvezno sodelovati, saj v drugem primeru prevod izgubi pomen in kontekst. Zato se tudi dogaja, da se prevajalske agencije takemu načinu vedno bolj izogibajo. Dejansko je potrebnega s sodelovanjem in usklajevanjem toliko enega dela, da je na koncu potrebnih kar nekaj dni. Zato se raje dogovorijo za nekoliko daljši rok izvedbe in prevajanje iz angleščine v slovenščino  opravi le en prevajalec, ki pa potem opravlja takrat prevajanje iz angleščine v slovenščino samo za tisto besedilo, da ga ne konča.  Če pa naročniku daljši rok ni sprejemljiv, pa pogleda med ostalo konkurenco, kjer pa se skoraj verjetno kakšen po pregledu ponudb najde. Vsa prevajalska podjetja bi zato najraje vedno prevajala samo priročnike in knjige, a v realnosti so to težko izvedljivi projekti, pa tudi ni jih tako veliko.