Prilagajanje cene za prevajanje italijanščine

ponudnik DominatusKer prevajanje italijanščine, ki je bilo opravljeno v italijanski jezik vsebuje nekoliko več znakov kot to isto besedilo, ki je napisano v slovenskem jeziku, se pojavljajo tudi razlike v ceni glede na to, ali gre za prevajanje italijanščine v tuj jezik ali za prevajanje italijanščine v slovenski jezik. Zakaj je za prevod italijansko besedilo daljše je nemogoče razložiti, ker pač to je dejstvo in prevajalec na dolžino prevedenega besedila nima prav čisto nobenega vpliva. Italijani pač uporabljajo več predlogov in veznih členov, ki jih v slovenščini ne poznamo, pa še nekaj dodatnih znakov imajo, kar se na končnem obsegu pozna, pa čeprav morda mislite, da kakšen vezni člen pa na končni obseg ravno ne more vplivati, ampak tako je. To razliko poznajo čisto vsa podjetja, največjo razliko v ceni za prevajanje italijanščine pa imajo tista podjetja, ki prevajanje italijanščine opravljajo po računu, torej po prevedenem besedilu in se jim pogosto dogaja, da besedilo prevedejo italijanski jezik in na koncu prejmejo manj kot bi morali.  Pri teh prevodih velja kot pribito, da je podjetje, ki prevode opravlja, lahko tudi kdaj prikrajšano za nekaj sto evrov, če razlike v znakih ni predvidevalo, prevajalec pa zaračunava glede na ciljno besedilo. Zato se morata podjetje in prevajalec uskladiti, kako se bo prevajanje italijanščine obračunavalo, torej ali po izvirnem ali po prevedenem besedilu. Na trgu poznamo obe taktiki in ne moremo reči, da je ena bolj pogosta kot druga in ena bolj pravična kot  bi bila druga.  Konkurence je na trgu veliko, zato imate na voljo oba načina obračunavanja in če vam en način ni všeč, pač naročite pri konkurenci, kjer morda dobite tudi kakšno dodatno storitev.