Primernost časa za učinkovito rabo energije

Ker za državnike nikoli ni primeren čas za učinkovito rabo energije, da se jo vpelje, saj je vedno en izgovor, zakaj naj se to ne stori, potem je najboljši čas, da se vsako leto pač enostavno odvede nek določen znesek.

Tako preprečimo vse vplive in različna gospodarska stanja, moramo pa biti pri tej odločitvi neomajni in morda nekje tudi kdaj prikrajšati pas, da se učinkovita raba energije le enkrat vpelje. Jasno, v tem vmesnem času učinkovita raba energije že kaže svoje pozitivne lastnosti in se vmes že prikazujejo prvi prihranki, ki pa so lahko tudi zelo veliki. Pokažejo pa se jasno tudi prvi vplivi na okolje in s tem tudi prvi vplivi na blaginjo čisto vseh ljudi.