Slovenski prevajalnik in uporabniki

Slovensko angleški prevajalnik je zelo priljubljen med slovenskimi uporabniki, zato lahko na slovenskih spletnih straneh najdemo že kar nekaj različnih slovensko angleških prevajalnikov. Slovensko angleške prevajalnike strokovnjaki poskušajo vsak dan izboljšati, saj vemo, da je slovenski jezik izredno zahteven, še posebno za prevajanje.

Slovenski jezik spada med težjimi jeziki za prevajanje, zato imamo tako malo slovensko angleških prevajalnikov. Pa še te prevajalniki imajo še nekaj napak pri prevajanju, saj ima slovenski jezik dvojino kar pa je pri jezikih prava redkost.  To je največji problem pri pravilnem prevajanju besedi iz slovenskega jezika v slovenščino.