Sončne elektrarne

Sončne elektrarne v postopku priključitve na omrežje. Skleniti je potrebno kupo prodajno pogodbo z elektro distribucijskim podjetjem. Vlogi je potrebno priložiti matični list s podatki investitorja in sončne elektrarne ter predvideni plan proizvodnje elektrike. Če je bilo za gradnjo potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno izdelati PID. Potrebno je predložiti tudi Dokazilo o zanesljivosti objekta. Zanesljivost objekta dokazujete z meritvami ozemljitvene upornosti, dokumenti za module in razsmernike s certifikati, protokolom o nastavitvi zaščit ter Navodili za obratovanje sončne elektrarne. Če ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje, je zapisnik elektroenergetskega inšpektorja eden od osnovnih dokumentov za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za pridobivanje elektrike iz OVE. Z elektro distribucijskim podjetjem je potrebno skleniti pogodbo za vzdrževanje NN kabelskega priključka. Do pogodbe z Borzenom za zagotovljeno odkupno ceno elektrike iz sončne elektrarne je še nekaj korakov… Skozi nadaljne postopke vas bo vodilo vaše inženirsko podjetje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja