Splošno o slovensko nemškem prevajalniku

Slovensko nemški prevajalnik je zelo uporaben za dijake, saj imajo v srednjih šolah kot prvi ali drugi tuji jezik, nemški jezik. Nemščina pa vemo, da je precej zahtevna za učenje, še posebno če ga primerjamo s angleškim ali italijanskim jezikom. Ko prevajamo s slovensko nemškim prevajalnikom moramo vedeti, nam prevajalnik ne bo prevedel samostalnik s členom, ki jih ima nemščina, vendar brez člena.

Nemščina ima naslednje člene: der, die in das. To so pa v nemškem jeziku zelo pomembni členi.
Slovensko nemški prevajalnik je med prvimi šestimi prevajalniki, ki so najbolj obiskani na slovenski spletni strani. Zato se strokovnjaki trudijo, da ga nenehno izboljšujejo.