Sudoku

Tudi matematične igre so lahko zabavne igre. Miselne igre so se razvijale tudi iz potrebe po navajanju otrok na učenje skozi miselne igre. Ena takšnih, primernih za najmlajše je npr. “računanje je igra”. Takšne matematične miselne igre so prirejene za določeno starost, na katero je vezano dojemanje matematike.

Matematične miselne igre za mladino pa že vključujejo tudi uporabljanje logičnega razmišljanja. Tipičen primer takšne igre je npr. Sudoku, kjer je potrebno s števili pravilno zapolniti vse stolpce, vrstice in polja, pri čemer je le ena rešitev prava, načinov reševanja pa več. Težavnost te, v zadnjih letih vse bolj popularne miselne igre, pa si povečujemo s tem, da povečamo število polj.