Dobrodošla pomoč starejšim

Pomoč starejšim je dandanes nekaj običajnega. Saj je vse več starejših ljudi, ki si želijo ostati doma kolikor časa se le da. Takšnih ljudi, pa ki so tudi na stara…

Read more »

Financirana nega na domu ali plačilo

Sama nega na domu se lahko izvaja na dva načina, da nam velik del sofinancira država preko obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja, lahko pa se nega na domu izvaja v…

Read more »