Trg nepremičnin v Sloveniji

Nepremičnine so prostorsko odmerjeni deli zemeljske površine vključno z vsemi sestavinami.
V Sloveniji je trg nepremičnin precej neurejen, začel se je oblikovati leta 1991. Trg nepremičnin postaja zrelejši in čedalje bolj podoben zahodnim. Najbolj ga zaznamujejo stanovanjske nepremičnine.Stanovanje - Trbovlje

Slovenski nepremičninski trg ima kar nekaj problemov, in sicer: nepopolna evidenca (zemljiška knjiga in zemljiški kataster), pomankanje uradnih podatkov (o cenah, prometu in provizijah), problemi na finančnem področju (nominalne in realne obrestne mere so relativno visoke, kar močno zviša stroške financiranja; sistem stanovanjskega financiranja v zdajšnji obliki ne zniža stroškov finančnega posredništva), problemi premajhne ponudbe oziroma prevelikega povpraševanja in s tem izjemno visoke cene nepremičnin, še posebej v prestolnici.

V Sloveniji še nepremičninski skladi niso razviti. Le-ti se drugod po svetu vedno bolj uveljavljajo za financiranje nepremičnin v odprtih in zaprtih investicijskih nepremičninskih skladi. V Sloveniji je glavna ovira za uspešno poslovanje takšnih skladov predvsem sorazmerna zaprtost države za neposredne tuje investicije, ovira je tudi premajhna ponudba stavbnih zemljišč.

Stanovanjski sklad RS je osrednja državna institucija za financiranje stanovanjske oskrbe. Glavni vir sredstev dobi od deleža kupnin od privatizacij stanovanja. Sklad s financiranjem nacionalnega stanovanjskega programa spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanjskih površin. Dejavnosti stanovanjskega sklada so:
•    dajanje dolgoročnih posojil z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnin, socialnih in lastnih stanovanj ter stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo in prenovo;
•    investiranje v gradnjo stanovanj in stavbnih zemljišč, poslovanje z nepremičninami;
•    skrb za premirje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS);
•    opravljanje drugih zakonskih nalog ter nalog za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.

Nacionalna stanovanjska varčevalna shema je eden izmed glavnih produktov Stanovanjskega sklada RS. S tem produktom spodbujajo dolgoročno varčevanje s premiranjem, da bi povečala obseg ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja. S pripisom premij, po izteku vsakega leta, se varčevalcem vsako leto povečuje donosnost in s tem privlačnost dolgoročnega varčevanja ter redno mesečno varčevanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja