Tržni pogled na aparate za varenje

Ko uporabimo besedno zvezo aparat za varenje, imamo tu jasno dva popolnoma različna pogleda. Prvi pogled je s strani kupca, ki pogleda, kateri vse aparat za varenje obstaja in kateri je zanj najbolj primeren, drugi pa je pogled prodajalca, ki poskuša kupcu čim bolj ustreči in se mu s ponudbo čim bolj približati.

Preberite si še kako poteka postopek TIG zavarivanja z varilnimi aparati

To sta torej dva popolnoma drugačna pogleda, pa čeprav se oba nanašata na aparat za varenje, seveda na prodajo le-teh. seveda mora vedno obstajati tako povpraševanje kot tudi ponudba, ki sta odvisna eden od drugega in enega brez drugega ni in ne more obstajati. Zato moramo tudi upoštevati oba pogleda, ki sta si tako soodvisna in potrebna za delovanje trga.