Usposabljanje pri varstvu pri delu

Varstvo pri delu Projekt varnost podjetja, ki to storitev poleg ostalih konkurentov na trgu opravlja, in sicer uspešno že kar nekaj let, mora biti zagotovljeno vedno, ko je delavec na svojem delovnem mestu. V bistvu lahko rečemo, da mora biti varstvo pri delu urejeno kar za vsako posamezno delovno mesto, ker lahko le-to opravlja več ljudi, če je delo izmensko.
Delodajalec mora zagotoviti po zakonu usposabljanje za varstvo pri delu ob:
•    sklenitvi delovnega razmerja (ko delodajalec zaposli delavca na novo)
•    razporeditvi na drugo delovno mesto (ko zaposlenega delodajalec npr. premesti iz skladišča v proizvodnjo),
•    uvajanju novih delovnih sredstev za delo (npr. v skladišče dobijo delavci novega viličarja in potrebujejo usposabljanje kako ravnati z novim viličarjem),podjetje projekt varnost
•    uvajanju nove tehnologije (delavec mora znati pravilno ravnati z novimi stroji, to se najpogostejše dogaja v proizvodnji),
•    spremembi v delovnem procesu, saj lahko ta sprememba povzroči spremembo varnosti pri delu (npr. v proizvodnji polnijo jogurt, nato pa polnijo sirni namaz, to je sprememba delovnega procesa).
Torej, takoj ko se v podjetju kaj spremeni, je mora biti varstvo pri delu prva stvar, ki jo je treba spremeniti, saj je za posameznika to nekaj povsem novega, nekaj, česar ni navajen in zato lahko kaj hitro naleti na kakšno nesrečo.
Podobno vsebino lahko prečitate tu, le da ni govora o varstvu ozko gledano, temveč bolj široko, torej članek zaide na temo požarne varnosti, ki je dejansko stvar, ki spada pod pojem varstvo pri delu in jo je zato tudi nujno treba urediti v vsakem podjetju oz. v vsaki stavbi.