Vrednost igre za otroke

Igre so svobodne spontane dejavnost, ki potekajo brez katerekoli zunanje nujnosti. Veliko izbiro iger pa lahko dobite tudi na spletni strani podjetja Dominatus. Več ali manj vse potekajo po notranji nujnosti in ta imajo svojo logiko, ki je drugačna od logike zunanje realnosti, kakor jo dojemamo odrasli. Vrednosti igre za otrokov telesni in duševni razvoj pa ne določa le vsebina igre, ampak tudi način izvedbe, ki je v veliki meri odvisen od organizacije in vodstva igre. Zato igre niso samo stvar otrok samih, ki se nas, odraslih prav nič ne tiče, ampak obratno: starši in poklicni vzgojitelji v ustanovah so dolžni pokazati za igro primerno zanimanje, omogočiti jim morajo razne igre s primernim prostorom, s časom, ki naj ga imajo otroci na razpolago, in s posebnimi sredstvi. Včasih, če si otroci želijo, pa je potrebno v igri tudi sodelovati.

Sodelovanje staršev z otrokom skozi igro je zelo pomembno predvsem takrat, ko so otroci zelo majhni. Takrat morajo starši s svojim otrokom preživeti čim več prostega časa. To velja predvsem v prvih letih starosti. Zagotovo si vsak starš želi s svojim otrokom preživeti vsak trenutek, ki ga ima na voljo. Tako lahko v tem času s svojim otrokom igra različne družabne igre, ki morajo biti primerne predvsem na otrokovo starost. Ko otrok dopolni leto ali dve se največkrat z njim lahko igramo z različnimi kockami kasneje, ko pa otrok že nekoliko odraste pa se z njim lahko igrate tudi kakšne bolj miselne igre s katerimi otrok hitrejše začne razmišljati, kar mu lahko samo pripomore pri učenju predvsem takrat, ko začne obiskovati osnovno šolo.