Vrste aminokislin

Aminokisline, ki jih najdemo na Pas.si lahko razdelimo v naslednje štiri skupine: bazične, kisle, polarne in nepolarne.
Kisle aminokisline imajo stransko verigo, ki nosi dodatno karboksilno skupino. Karboksilna skupina daje kisel značaj. V to skupino spadata: asparaginska in glutaminska kislina, ki jo lahko kupite v vseh športnih trgovinah. Za bazične aminokisline je značilna dodatna amino skupina, ki je na stranski verigi. To jim daje bazičen značaj. V to skupino spadajo: lizin, arginin in histidin.
Polarne aminokisline so hidrofilne, ki reagirajo z vodo. Sem spadajo: serin, treonin, tirozin, cistein in glutamin.
Nepolarne aminokisline pa so hidrofobne, ki ne reagirajo z vodo. Tu pa so naslednji predstavniki nepolarne aminokisline: glicin, alanin, valin, levcin, izolevcin, fenilalanin, triptofan, prolin in metionin.