Vse o VPS

VPS gostovanje je mednarodna kratica za Virtualno Privatni Strežnik. Čeprav v Sloveniji rajši uporabljamo namesto besede strežnik, kar besedo server. Server je izpeljanka iz angleškega jezika, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa žal ne najdemo besede server ampak najdemo besedo strežnik.

Res je pa obe pomenita popolnoma enako. VPS se je v Sloveniji zelo razširil, posebno med večjimi podjetij, ki se ukvarjajo s informacijskimi storitvami, saj lahko fizični strežniki marsikateremu podjetju predstavljajo izredno visok strošek. VPS pa je tudi cenejša možnost kot klasični strežnik. Saj s VPS strežnikom naročnik upravlja sam in tako podjetju zmanjša stroške za najem strežnikov.