Zakonodaja in reklame

Reklame postajajo  vse bolj pomemben vir financiranja, časopisov, televizijskih in radijskih postaj. Ne glede pri vsej svobodi, ki jo imajo glede določene reklame imamo tudi zakonik glede reklam. Pravo posega zaradi varstva temeljnih družbenih vrednost kot so: varstva pravična konkurenca, enakopravnosti ljudi in osebnostih pravic. Pravo pa ne posega v področje reklame.  Zakon je bil sestavljen ker so marsikatere reklame kršijo dobre poslovne običaje na trgu ter marsikatera reklama je etično in moralno vprašljiva. Pri takih reklamah gre za dvorezni meč.

Takim oblikam rečemo nelojalne reklame. Ne lojalne reklame so tiste reklame, ki navajajo neresnične podatke , za blago ali storitev, ki je predstavljena v reklami, kajti s tem zavajajo potrošnike in naredijo zmedo na trgu.