Zaposlitev doktorjev znanosti

Slovenija ima pri doktorjih znanosti velik problem. Znano je, da je vsak vesel, ko je vezava doktorskih nalog opravljena in se določi datum zagovora, ki se lahko določi šele, ko je vezava doktorskih nalog končana. Vezati pa je potrebno dati tudi diplomsko nalogo, katero lahko pri nekaterih podjetjih naročite tudi prek spleta.
Vendar pa ima ravno ta vezava doktorskih nalog tudi težavo. Človek, ko postane doktor znanosti nekega področja, si mora najti delo. Zdaj, nekateri si delo najdejo tako, da odprejo svoje podjetje, v večini primerov to podjetje že imajo odprto in posluje v času doktorskega študija, drugi si zaposlitev najdejo na fakulteti, tretji preko nekih vez in poznanstev, v večini primerov pa se kar zgodi, da pristanejo na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe.