Nevarnosti pri igrah za otroke

Otroci se še ne zavedajo tega kaj je dobro ali kaj slabo in si hitro zapomnijo vse kar izkusijo, zato je pomembno kakšne otroške igre za otroke izbiramo. Najbrž ni potrebno poudarjati, da igre, ki vsebujejo nasilje, niso primerne igre za otroke. Takšne igre lahko pridejo v upoštev šele, ko se otrok nauči razločevati vsebino, ko zna izraziti svoje mnenje.

Igre za otroke ne smejo vsebovati vsebine, ki spodbuja negativna čustva ali kakorkoli napeljuje k negativnim dejanjem. Igre za otroke prav tako ne smejo vsebovati erotike, kakršnihkoli vulgarnosti ali »umazanega« jezika. Za nekoliko starejše otroke, ki se že nekoliko bolj analitično in kritično zavedajo okolice, so na voljo že nekoliko bolj »svobodomiselne« igre za otroke, ki do neke mere lahko vsebujejo delno sporne vsebine, če je sporočilna vrednost dovolj močna.