Nedrčki v spletni trgovini

V spletnih trgovinah vedno pogosteje opazimo, da se prodajajo tudi push-up nedrčki. Nedrčki imajo v spletnih trgovinah običajno nižjo ceno, saj trgovci nimajo toliko stroškov, kot jih imajo v klasični…

Read more »