Oblikovanje in lektoriranje diplom oziroma diplomskih nalog

Izdelava diplomske naloge je zadnja faza študija in služi kot vstopnica na trg zaposlovanja. Sam proces izdelave je vsekakor dolgotrajen in zahteva veliko znanja, časa, truda in velikokrat tudi živcev….

Read more »