Zaposleni in darila

Jedro vsakega podjetja predstavljajo prav zaposleni, ki s svojo unikatnostjo, znanjem, sposobnostmi, izkušnjami in ustvarjalnostjo bogatijo podjetje v katerem so zaposleni, delajo podjetje drugačno in so vir konkurenčne prednosti. Prav…

Read more »