Ali je trampolin zunanje igralo

Trampolin je vsekakor lahko zunanje igralo, saj ga lahko postavimo na prostost. Moramo pa se zavedati, da je potrebno trampolin za daljši obstoj varovati pred vremenskimi pojavi. To pomeni, da je trampolin potrebno zaščititi – pokriti pred žgočim poletnim soncem, pred točo, snegom, vetrom,.. Na ta način preprečimo morebitne poškodbe materiala in s tem tudi morebitno poškodbo, ki bi lahko bila posledica poroznega materiala in tako preprečimo, da bi trampolin postal nevaren. Trampolin kot zunanje igralo srečamo tudi v tematskih parkih in poleti na morju in ima kot tak prednost pred notranjim igralom v tem, da se gibljemo na zraku in nimamo toliko prostorskih omejitev za skakanje.

Sorodni prispevek: https://www.zicer.com/slovenski-proizvajalci-trampolinov/