Ali je trampolin zunanje igralo

Trampolin je vsekakor lahko zunanje igralo, saj ga lahko postavimo na prostost. Moramo pa se zavedati, da je potrebno trampolin za daljši obstoj varovati pred vremenskimi pojavi. To pomeni, da…

Read more »