Kaj je dražba?

Dražba je vrsta nakupa oziroma prodaje nepremičnin, premičnin in pravic. Predmet, ki se prodaja je prodan kupcu, ki ponudi najvišjo ceno. Vse javne dražbe potekajo javno na vnaprej določenih lokacijah. Dražbe se mora kupec oziroma njegov pooblaščenec udeležiti.

Javne dražbe se lahko udeleži vsak, ki je pred začetkom dražbe pravočasno vplačal varščino in izpolnjuje morebitne druge zahtevane razpisane pogoje. Varščino je navadno potrebno plačati vsaj tri dni pred javno dražbo in praviloma znaša deset odstotkov od izklicne prodajne cene. Predložitev potrdila o plačilu varščine je pogoj za udeležbo na javni dražbi. Uspešnemu dražitelju se varščina prišteje h kupnini, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne na njihov transakcijski račun. Dražbe se lahko udeležijo tudi tuje pravne ali fizične osebe. Tuje fizične in pravne osebe držav članic EU, EGP, OECD in ZDA nimajo nobenih dodatnih omejitev za sodelovanje. Tuje fizične in pravne osebe iz držav kandidatk za vstop v EU pa morajo pridobiti od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije odločbo o obstoju vzajemnosti, da lahko potem postanejo lastniki kupljene nepremičnine. Dražb se ne morejo udeležiti dolžnik, sodnik, izvršitelj ali druge osebe, ki uradno sodeluje pri prodaji. Lastninske pravice na nepremičninah ne morejo dobiti tuje fizične in pravne osebe iz nekaterih določenih držav v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. To so: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Kitajska, Tajska in druge t.i. tretje države.

Sestavni del razpisa dražbe oziroma pogojev dražbe, je vsekakor način podajanja ponudb. Na dražbi dražitelj s sprejemanjem cene, katera je izklicna v posameznem krogu dražbe, dajejo ponudbe za sklenitev pogodbe. Mogoča sta dva osnovna načina draženja, in sicer dražba z zviševanjem izhodiščne cene in dražba z zniževanjem izhodiščne cene. V razpisu dražbe mora biti obvezno določena:
•    izhodiščna cena – to je cena, pri kateri se draženje (dajanje ponudb) začne,
•    korak dražbe – to je znesek, kateri je izražen v absolutnem znesku ali odstotku izhodiščne cene, za katerega se izhodiščna cena zvišuje oziroma znižuje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja