Uporaba besed aparati za zavarivanje

Uporaba besed aparati za zavarivanje, kar je sicer Hrvaška besedna zveza, se tudi pri nas vedno pogosteje uporablja. Nekateri bi sicer lahko rekli, kaj nekaj dela ta besedna zveza v…

Read more »

Tržni pogled na aparate za varenje

Ko uporabimo besedno zvezo aparat za varenje, imamo tu jasno dva popolnoma različna pogleda. Prvi pogled je s strani kupca, ki pogleda, kateri vse aparat za varenje obstaja in kateri…

Read more »

Varnost pri ročno obločnim varjenju

Ročno obločno varenje ima pred ostalimi vrstami varenja to prednost, da je to  enostavno, hkrati pa nevarno, če varilci niso dovolj pazljivi in če niso dovolj izkušeni in nimajo ustreznega…

Read more »

Konkurenca za aparat za varenje

Ker vemo, da aparat za varenje Ipo tools lahko danes veliko lažje kupimo, to hkrati tudi pomeni, da se je povečala konkurenca za aparat za varenje. To je vedno neizogibno…

Read more »