Razlika med dopolnilnim in dodatnim zavarovanjem

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki je namenjeno kritju razlike stroškov finančnih storitev in stroškov, ki jih krije obvezno zavarovanje. Ker obvezno zavarovanje ne krije celotnih stroškov storitev dopolnilno skrbi…

Read more »