Zakonodaja in reklame

Reklame postajajo  vse bolj pomemben vir financiranja, časopisov, televizijskih in radijskih postaj. Ne glede pri vsej svobodi, ki jo imajo glede določene reklame imamo tudi zakonik glede reklam. Pravo posega…

Read more »