Delež naložbe v forex

Naložba v nek legalen, torej pravno urejen forex, ne sme dosegati višine, ki bi lahko ogrozila naše preživetje, če bi izgubili službo in ne bi prejemali dohodka eno leto ali…

Read more »