Francoščina

Že v osnovnih šoli, lahko pa tudi že v vrtcu, se poleg materinščine prvič srečamo z učenjem tujega jezika. Največkrat se pri najmanjših začne učenje tujega jezika skozi igro, saj…

Read more »