Trg nepremičnin v Sloveniji

Nepremičnine so prostorsko odmerjeni deli zemeljske površine vključno z vsemi sestavinami. V Sloveniji je trg nepremičnin precej neurejen, začel se je oblikovati leta 1991. Trg nepremičnin postaja zrelejši in čedalje…

Read more »