Prevajanje in Slovenci

Prevajanje je v zgodovini vsekakor vplivalo na razvoj jezikov, tudi na razvoj slovenščine. O slovenščini kot o izoblikovanem sistemu jezikovnih znakov in pravil lahko govorimo šele s prvimi tiskanimi knjigami…

Read more »