Med borilne veščine za stare in mlade spada tudi judo

Za najširši krog ljudi so borilne veščine tiste, ki ne potrebujejo pretirane telesne moči in ki niso osnovane tako, da je osnovna zamisel tekmovalnost, temveč, da je osnovna zamisel te…

Read more »