Prilagajanje cene za prevajanje italijanščine

Ker prevajanje italijanščine, ki je bilo opravljeno v italijanski jezik vsebuje nekoliko več znakov kot to isto besedilo, ki je napisano v slovenskem jeziku, se pojavljajo tudi razlike v ceni…

Read more »

Prevajanje iz italijanščine v slovenščino

Čeprav italijanov zaradi Trsta in dogodkov med svetovnimi vojnami veliko ljud ne mara, je prevajanje italjanskega jezika vseeno pomembno. Pa tudi čeprav samo za majhno skupino ljudi. Zato je na…

Read more »