Prilagajanje cene za prevajanje italijanščine

Ker prevajanje italijanščine, ki je bilo opravljeno v italijanski jezik vsebuje nekoliko več znakov kot to isto besedilo, ki je napisano v slovenskem jeziku, se pojavljajo tudi razlike v ceni…

Read more »