Englesko hrvatski rječnik in zaslužek

Ker lahko englesko hrvatski rječnik uporabljamo na vsakem koraku in ni nikjer določeno, da se ga za kakšne namene ne sme uporabljati, je to vsekakor zelo dobro. Englesko hrvatski rječnik…

Read more »

Mlada generacija in hrvaščina

Besedo rječnik zasledimo v hrvaški literaturi, v pogovoru, na televizijskih programih, na hrvaških spletnih straneh in tako dalje, saj je to hrvaška beseda, ki pri nas pomeni slovar. Hrvatski rječnik…

Read more »