Najlepši jezik je španščina

Španščina je drugi najbolj razširjen jezik na svetu. Zaradi razdeljene geografske lege se je prilagodil različnim kulturam. Zaradi vpliva sosednjih držav in okolja se je zato razvilo veliko narečnega jezika….

Read more »