Primernost časa za učinkovito rabo energije

Ker za državnike nikoli ni primeren čas za učinkovito rabo energije, da se jo vpelje, saj je vedno en izgovor, zakaj naj se to ne stori, potem je najboljši čas,…

Read more »