Zdravje je naše največje bogastvo!

Kolikokrat ste že prebrali tak slogan, vprašanje stavek, odstavek … Pa  ste kaj spremenili v svojem življenju? Morda ste si prisegli sami pri sebi, da ko se pozdravite, da pa…

Read more »

Med borilne veščine za stare in mlade spada tudi judo

Za najširši krog ljudi so borilne veščine tiste, ki ne potrebujejo pretirane telesne moči in ki niso osnovane tako, da je osnovna zamisel tekmovalnost, temveč, da je osnovna zamisel te…

Read more »