Delovno pravo

Delovno pravo oziroma njegovo problematiko obvladujejo pravniki, ki so specializirani za to področje. So na tekočem z vsemi najnovejšimi predpisi ter se nenehno izobražujejo v svojem znanju. Delovno pravo lahko…

Read more »

Delovno pravo

Do oblikovanja pravne panoge »delovno pravo« je prišlo pred približno 100 leti. Nekoč je delovno pravo v Sloveniji bilo del civilnega prava, a se je osamosvojilo in postalo samostojna pravna…

Read more »

Delovno pravo temelji na zakonu o delovnih razmerjih

Že v ustavi RS je določeno, da delodajalec ne sme diskriminatorno odločati o zaposlitvi določenega kandidata. Natančneje to določbo obravnava tudi Zakon o delovnih razmerjih, na katerem temelji delovno pravo….

Read more »